เปิดติดต่อกันเป็นปีที่6 แล้ว กับการเรียน สนุกๆ เรียนรู้ การเป็น บาร์เทนเดอร์
แบบฟรีๆ มีเงินอุดหนุนให้ มีที่พัก ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 
โทร076273470-1 ต่อ 105,131รับ 20 ที่นั่งเท่านั้น
0815693806 สายด่วน มีโอกาสมีงานทำ 
ที่เดียวในประเทศ 

Comment

Comment:

Tweet