โครงการนี้จัดมาเป็นปีที่5 แล้ว เพื่อผลิต บาร์เทนเดอร์ รุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ในประเทศ เรียนฟรีแบบมืออาชีพ โดยมืออาชีพ 

Comment

Comment:

Tweet