หรือติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,วิทยาลัยแรงงาน,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ
***เพื่อพัฒนาฝีมือของบาร์เทนเดอร์ ก้าวสู่ระดับสากล
ขอบคุณครับ

Comment

Comment:

Tweet